30% off at LUISAVIAROMA | Code NL30shop now

Modular Sofas

Softcrete Angular Sofa Section
Softcrete Central Sofa Section
Wimbledon Modular Sofa
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
John Lewis & Partners Tokyo Small Modular Unit
Mortimer 4 Seater Modular Sofa, Chalk Grey Cotton
House by John Lewis Oliver Armless Modular Corner Seat Unit
House by John Lewis Oliver Modular Single Armless Chair Unit
House by John Lewis Oliver Leather Modular Storage Chaise Unit, Dark Leg
Victor Modular Sofa Storage Single Seat, Portland Grey
House by John Lewis Oliver Leather Modular Storage Chaise Unit, Dark Leg
Victor Modular Sofa Storage Single Seat, Lido Blue
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
Victor Modular Sofa Storage Double Seat, Lido Blue
Juno 4 Seater Modular Sofa, Seafoam Blue Velvet
House by John Lewis Oliver Modular Medium 2 Seater Armless Sofa Unit
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
Victor Modular Sofa Corner Seat, Lido Blue
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
John Lewis & Partners Tokyo LHF Grand Modular Arm Unit
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
Juno 4 Seater Modular Sofa, Marl Grey
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
Mortimer 4 Seater Modular Sofa, Seal Grey
House by John Lewis Oliver Leather Modular Storage Chaise Unit, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Storage Chaise Unit, Dark Leg
Victor Modular Sofa Corner Seat, Portland Grey
House by John Lewis Oliver Modular Small 2 Seater Armless Sofa Unit
Victor Modular Sofa Double Seat, Lido Blue
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg
House by John Lewis Oliver Leather Modular Armless Chair Unit, Dark Leg
Mortimer 4 Seater Modular Sofa, Deep Blue Cotton
House by John Lewis Oliver Leather Modular Pair of Arms, Dark Leg